Ohjaaja- ja valmentajakoulutukset

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus taso 1 (VOK-1 Alueet)

Valtakunnallisen ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuskokonaisuuden (VOK-1) tavoitteena on luoda ohjaajille ja valmentajille perusta harjoitusten laadukkaaseen toteuttamiseen lajista ja harrastajien ikä- ja osaamistasosta riippumatta. 

Koulutuskokonaisuus (50 h) koostuu teemakoulutuksista sekä niihin liittyvistä itsenäisistä opinnoista. Valmentaja/ohjaaja voi osallistua yksittäisiin teemakoulutuksiin tai suorittaa koko VOK-1-kokonaisuuden. Osallistuja voi suuntautua joko lasten ja nuorten liikunnan tai aikuisliikunnan ohjaamiseen.

Kaikille yhteiset koulutukset: 

 • Minä valmentajana - etäkoulutus (3h)
 • Opetustyylit ja ohjaaminen (3h)
 • Suunnitellen laatua harjoitteluun (3h)
 • Taitojen oppiminen (3h)

Lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien koulutukset: 

 • Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu (7h)
 • Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet - etäkoulutus (3h)
 • Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä toimintaympäristössä (3h)

Aikuisten ohjaajien ja valmentajien koulutukset:

 • Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit (3h)
 • Aktiivinen arki - Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta- etäkoulutus (3h)
 • Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa (7h)

Koulutusten nimien perässä oleva tuntimäärä tarkoittaa koulutustapahtuman kestoa. Jokainen koulutus sisältää ennen opetusta suoritettavia ennakkotehtäviä sekä koulutuksen jälkeen toteutettavia käytännön valmennustyöhön liittyviä oppimistehtäviä.

Tervetuloa ohjaajaksi, verkkokoulutus

Tervetuloa ohjaajaksi -koulutus on tarkoitettu uusille, aloitteleville ohjaajille tai seurojen valmentajakerhojen käyttöön uusien ohjaajien perehdyttämiseksi tehtävään.

Koulutus sisältää seuraavat osiot: Perustietoa ohjauksesta, Ohjaamisen suunnittelu, Ohjaaminen, Oma kehittyminen sekä Tukimateriaalia ohjaajalle. Koulutus on maksuton. 

Tästä koulutukseen

Koulutuksen on tuottanut Suomen Olympiakomitea

Vastuullinen valmentaja, verkkokoulutus

Olympiakomitea on työstänyt koulutuksen valmentajien tueksi, tästä pääset katsomaan sisältöä tarkemmin ja suorittamaan koulutuksen. 

Lasten Liike - Lasten liikunnan ohjaajakoulutukset

Lasten Liike -koulutukset antavat ohjaajille monipuolista tietoa ja työkaluja ohjaamisen tueksi.

Ohjaaja saa koulutuksesta erinomaiset perustiedot ja runsaasti käytännön työkaluja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun. Tunti- ja kausisuunnitelmissa painottuvat motoriset taidot sekä yleisen liikunnallisuuden ja pelaamisen taitojen kehittäminen. Koulutuksessa annetaan myös vinkkejä lasten sosiaalisten-, tunne- ja kaveritaitojen kehittymisen tukemiseen.

Koulutukset on tuottanut Suomen Olympiakomitea

Lasten Liike - Lasten liikunnan ohjaajakoulutus aloitteleville

Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot kaikille avoimen liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta.

Koulutuksen sisältö

 • Lapsikeskeinen, turvallinen ja hauska toiminta
 • Fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuuden perustaa edistävät käytännöt
 • Ohjauksen perustaidot
 • Ryhmän hallinnan ja hyvän ilmapiirin luomisen keinot
 • Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja monikulttuurisuuden huomiointi

Lasten Liike - Lasten liikunnan ohjaajakoulutus kokeneille

Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta.

Koulutuksen sisältö

 • Lapsen fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja kognitiivisen kasvun ja kehityksen tukeminen
 • Lasten motivaatio ja liikunnallinen itsetunto
 • Lasten liikuntataitojen edistäminen liikunnallisuuden palapelin avulla
 • Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja monikulttuurisuuden huomiointi
 • Käytännön vinkit hauskaan, hikiseen ja sopivan haastavaan toimintaan

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus

Liikuntaleikkikoulu urheiluseuroissa ja yhdistyksissä

Urheiluseurat ja yhdistykset voivat tarjota laadukasta harrastustoimintaa alle kouluikäisille toteuttamalla Liikuntaleikkikoulua. Liikuntaleikkikoulussa harjoitellaan liikunnan perustaitoja ennen lajitaitojen harjoittelua. Liikuntaleikkikoulun myötä seuran toiminta tulee tutuksi myös vanhemmille Liikkarin yhteistuntien myötä.

Liikkarissa liikutaan ikäryhmittäin: 2–3-vuotiaat liikkuvat Perheliikkarissa ja 4–5-vuotiaat sekä 6-vuotiaat liikkuvat omissa ryhmissään. Jokaisen ikäryhmän tuntimalleihin kuuluu yhteistunteja; Perheliikkarissa lapsi ja aikuinen liikkuvat joka tunnilla yhdessä, 4–5-vuotiailla aikuinen on mukana kerran kuukaudessa ja 6-vuotiailla vähintään kerran kaudessa.

Liikuntaleikkikoulun materiaalit helpottavat ohjaajan työtä, sillä valmiit tuntimallit muodostavat kausisuunnitelmat usealle vuodelle. Tuntimallit on lasten liikunnan asiantuntijoiden suunnittelemia ja ne etenevät lapsen kehitysvaiheiden mukaisesti.

Koulutuksen on tuottanut Suomen Olympiakomitea