Soveltavan liikunnan koulutukset

Harrasteohjaajan koulutusvalikon koulutukset nimettyinä puolikaaren muotoiselle kuviolle jaoteltuna kohderyhmittäin

Liikuntaa kaikille

Kesto:  2,5 h
Suoritustapa: etä- tai lähikoulutus
Toteuttaja: Suomen Paralympiakomitea

Koulutus avaa inkluusiota ja sen erilaisia mahdollisuuksia aktiviteettien toteutukseen. Esitellään soveltamisen työkalu, jonka avulla toimintaa voi soveltaa eri kohderyhmille sopivaksi. Käydään läpi ohjaamisen perusasioita. Osallistujalla on valmiudet soveltamiseen sekä jäsennellyn ja selkeän liikuntatuokion toteuttamiseen. 

 

Meitä on moneksi 

Kesto:  2,5 h
Suoritustapa: etä- tai lähikoulutus
Toteuttaja: Suomen Paralympiakomitea

Koulutuksessa käydään läpi liikkumisen haasteita ymmärtämisen, liikkumisen, näkemisen ja kuulemisen kannalta. Osallistujalla on käsitys tyypillisimmistä liikkumisen ja toimintakyvyn rajoitteista ja siitä, mitä niiden kohdalla on hyvä huomioida liikuntaa ohjattaessa. 
Jokaisen liikkujan toimintakyky on yksilöllinen, ja tämä on laadukkaan soveltavan liikunnan ja paraurheilun lähtökohta.