Liikkumisen suositukset

Iloisia lapsia vetämässä köyttä ulkona.

Riittävä fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle. Viimeisimpien liikuntasuositusten mukaan alle 8-vuotiaiden lasten päivään pitäisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa. Päivään pitäisi kuulua kevyttä liikuntaa, reipasta ulkoilua sekä vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta. Yli tunnin pituisia istumajaksoja tulisi välttää ja lyhyitäkin paikallaoloja olisi hyvä tauottaa. 

Perhe on tärkeä roolimalli. Kotoa saadun mallin perusteella lapset voivat oppia, että liikkuminen kuuluu arjen rutiineihin.


Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset:

  • Vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä.
  • Perhe tärkeä roolimalli – liikkumista ja ulkoilua perheen kanssa.
  • Kannustavan ilmapiirin luonti – kuuntele ja kehu lasta.
  • Monipuolista liikuntaa erilaisissa ympäristöissä.
  • Ympäristö liikuntaan houkuttelevaksi.
  • Liikuntavälineet lasten saataville – innosta kokeilemaan.
  • Onnistumisen elämyksiä ohjatusta liikunnasta.
  • Jokainen aikuinen voi kannustaa lasta liikkumaan.
  • Yhteistyö vanhempien kanssa.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön koordinoiman "Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjausten 2020" (TEHYLI) toimeenpanoa.

Lähde: Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016: 21.

Voit tutustua liikkumisen suosituksiin tarkemmin opetus- ja kulttuuriministeriön laatimasta julkaisusta. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset -julkaisun löydät alla olevasta PDF-tiedostosta.

Voit lukea lisätietoja alle kouluikäisten liikkumisen suosituksista myös UKK-intituutin sivuilta alla olevan linkin kautta.