Valtakunnalliset webinaarit

Tour De Opiskelu – Liike Freesaa! -webinaari 9.10.2024 

-toisen asteen opiskelijahuollosta vastaaville ja asiasta kiinnostuneille

Miten otat liikkeen lisäämisen puheeksi opiskeluhuollossa? Miten mielenterveyttä voidaan edistää liikunnallisesti? Kuinka opiskelijat saadaan liikkeelle liikuntaneuvonnan keinoin?

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät maksuttoman Tour De Opiskelu – Liike Freesaa -webinaarin, joka tarjoaa arvokasta tietoa ja käytännön vinkkejä toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle.

Webinaarin tavoitteena on pureutua siihen, kuinka liikkeen lisääminen otetaan puheeksi opiskeluhuollossa sekä kuinka edistetään mielenterveyttä liikunnallisesti. Lisäksi kuulemme esimerkkejä liikkeen lisäämisestä niin lukiossa, ammattioppilaitoksessa kuin korkea-asteellakin.

Ohjelma:

Klo 14.00 Tervetuloa ja avaus
                   Petteri Mäkelä, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä,
                    Kymenlaakson Liikunta ry.

Klo 14.05 Liikkeen lisäämisen puheeksi ottaminen
                  opiskeluhuollossa. 
                   Pekka Tiitinen, johtava asiantuntija,
                   Liikkuva opiskelu –ohjelma.

Klo 14.25 Mielenterveyttä liikunnallisesti
                   Johanna Kujala, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Mieli Ry.

Käytännön caset:

klo 14.50 Liikuntacoach -toimintamalli Helsingin toisen
                  asteen oppilaitoksissa
                   Liikuntacoachit ovat liikunta-alan ammattilaisia, jotka
                   työskentelevät oppilaitoksissa osana yhteisöllistä                                opiskeluhuoltoa. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden
                   hyvinvointia, opiskelukykyä ja osallisuutta liikkumisen                        keinoin yhteistyössä muun oppilaitoshenkilöstön 
                   kanssa. Toiminta on jalkautunut kouluihin hyvin ja
                   kerännyt kiittävää palautetta sekä opiskelijoilta että                          henkilöstöltä.

                   Lilja Grönroos, liikuntacochien tiimivastaava,
                   liikuntatieteiden maisteri, Helsingin kaupunki.

klo 15.00 Hyvinvointivalmennuksella tukea yksilöllisesti                          Liikkuva Ekami on tarjonnut oppijoilleen
                   hyvinvointivalmennusta jo useamman vuoden ajan.                          Hyvinvointivalmennus on matalankynnyksen
                   toimintaa, jolla pyritään edistämään oppijoiden
                   terveyttä tukevia elämäntapamuutoksia.                   
                   Valmennuksessa keskitytään tarpeiden mukaan
                   liikkumis-, ja/tai ravintotottumuksiin.

                   Lotta Repo, työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen
                   lehtori, Liikkuva Ekami-hankkeen koordinaattori. 

klo 15.10 Sykettä korkeakoululiikuntaan 
                   SYKETTÄ-korkeakoululiikunta liikuttaa Joensuussa                              vuosittain useita tuhansia opiskelijoita sekä                                        henkilökunnan jäseniä. Ryhmäliikunnan, kuntosalien ja
                   palloiluvuorojen lisäksi tarjolla on myös yksilöllistä tai                      pienryhmässä tapahtuvaa liikuntaneuvontaa, jolla on
                   saatu aikaan merkittäviä tuloksia. Yhtenä syynä                                  opiskelijoiden liikkumattomuuteen on liikuntakaverin 
                   puute ja sitä varten on kehitetty oma Linder -  eli
                  liikuntakaveripalvelu.

                  Heli Aalto, Korkeakoululiikunnan suunnittelija,  Itä-
                  Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY).

15.20        Toiminnalliset opetustavat
                   Liikunnan aluejärjestöt.

Tämä webinaari tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden oppia ja jakaa parhaita käytäntöjä liikkumisen lisäämisessä opiskelijoiden arkeen. Ilmoittaudu mukaan nyt!

Osallistujat saavat tallenteen webinaarin jälkeen. 

Ilmoittaudu 7.10.2024 mennessä.