EU-eurot liikunnalle ja urheilulle 2021-2027 rahoitusopas julkaistu!

25.10.2022

Tiistaina 25.10.2022 julkaistiin EU-eurot liikunnalle ja urheilulle rahoitusopas. Rahoitusopas on tarkoitettu auttamaan tulevia ja nykyisiä hanketoimijoita liikunnallisien EU-hankkeiden rakentamisessa. Oppaassa annetaan kiinnostuneille yleiskuva, millaisia EU-rahoitusmahdollisuuksia on ja miten hakuprosessit etenevät. 

EU-rahoitukset voivat näyttää pintapuolisesti tarkasteltuna eräänlaiselta ”tikkarimereltä”, missä on paljon houkuttelevia mahdollisuuksia. Rahoituslähtöisesti liikkeelle lähtemisessä on riskinsä. Kokemus on osoittanut, että EU-rahoituksen tulee palvella toteutusvaiheessa organisaation tavoitteiden saavuttamista eikä päinvastoin. EU-rahoitus ei saa heikentää organisaation tavoitteen mukaista etenemistä. Loppujen lopuksi EU-rahoitukset ovat vain yksi, arkipäiväinen väline toteuttaa liikuntaorganisaatioiden strategioita.

EU-rahoitusopas on jaettu kolmeen isompaan kokonaisuuteen. Ensimmäisessä osassa saat yleiskuvan suomalaisille liikuntatoimijoille mahdollisista EU-rahoituksista sekä taustaa mahdollisille hankepohdinnoille. Toisessa osassa käydään läpi ns. kansallisesti haettavat EU-rahoitukset ja kansainvälisyyttä edellyttävät EU-rahoitukset. Kolmannessa osiossa halukkaat voivat syventää omaa ymmärrystään EU-rahoituksesta monesta eri näkökulmasta.


Kannattaa huomata, että sähköisessä pdf-versiossa linkit toimivat, jolloin pääset helpommin lisätiedon äärelle.

Katso alta opas, toki se löytyy jatkossa myös Liikunnan aluejärjestöjen hankesivuilta ja Olympiakomitean EU-sivuilta.