Liikuntatoimijoiden EU-hankkeiden kehitystarvekysely käyntiin

29.8.2023

EU Sport 2023-hanke*) on lähettämässä elokuun lopussa eri liikuntatoimijoille kyselyn heidän EU-hankkeisiin liittyvistä kehitystarpeistaan. Erityisesti kysely on tarkoitettu erilaisille liitoille, aluejärjestöille, kunnille/kaupungeille, muille järjestöille – eli erilaisille tiedon välittäjäorganisaatioille. Kysely lähetetään hyödyntäen Google forms- järjestelmää.

Taustalla on se, että Euroopan Unionin uusin ohjelmakausi alkoi vuoden 2021 alusta ja se kestää vuoden 2027 loppuun. Olemme Suomessa edellisellä kaudella 2014–2020 kyenneet saamaan kansallisista EU -rahastoista (rakennerahastoista, maaseutuohjelma-rahoituksesta) julkista tukea yli 172 miljoonaa euroa liikuntaa laaja-alaisesti kehittäville hankkeille. EU-rahoituksen merkitys voi lisääntyä, kun tulevina vuosina liikunnan rahoitus on suoraan valtion budjettirahoituksessa. EU-rahoitus voi olla oikeasti yksi lisämahdollisuus liikunnan kehittämistyön rahoitukseen, toki rajatuissa teemoissa.

Tällä kyselyllä halutaan selvittää, millaisia kehitystarpeita ja osaamisen kehittämistarpeita liikunta- ja urheilutoimijoilla (seura/lajiliitto/järjestö/kunta/kaupunki/muu toimijataho) on EU-hanketoimintaan liittyen. EU-hanketoiminnalla tässä kyselyssä tarkoitamme esim. ESR+-, EAKR-, Leader-, maaseutuohjelma- ja ErasmusSport+ -hankkeita.

JOS saat kyselyn vastattavaksesi, vastaathan siihen oman organisaatiosi näkökulmasta!

**** Tausta ***

*) ”EU Sport 2023”-hanke on Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n, Suomen Olympiakomitean, Paralympiakomitean ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä EU-rahoituksen hyödyntämistä liikunnan ja urheilun tarpeiden kehittämistyössä. Tavoitteena on siis nousta uudelle tasolle EU-hankerahoitusten hyödyntämisessä ja laajentaa liikunnan EU-hanketekijöiden verkostoa. Yhteishankkeen on mahdollistanut opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) osarahoitus.

Lisätietoja kyselystä saat:

Timo Hämäläinen, projektipäällikkö (oto), erityisasiantuntija
timo.hamalainen@plu.fi
puh. 050 585 0461
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu PLU ry