Liikunnallisen elämäntavan paikallista kehittämisavustusta haettavissa

3.11.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset liikunnallista elämäntapaa edistäviin hankkeisiin vuodelle 2023.

Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten avulla toimeenpannaan valtakunnallisia liikunnanedistämisohjelmia eli Liikkuvat-kokonaisuutta paikallisella tasolla. Keskeisinä periaatteina ovat poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö, liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa sekä sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Painopisteet:

Ikiliikkuja

Avustuksen tarkoituksena on tukea terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien +65 ikäisten liikunnallista elämäntapaa. Pyrkimyksenä on ikäihmisten toiminta- ja liikkumiskyvyn säilyminen ja paraneminen.

Liikkuva varhaiskasvatus

Avustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista varhaiskasvatukseen. Pyrkimyksenä on, että varhaiskasvatus mahdollistaa lapsen liikkumisen vähintään kaksi tuntia päivässä, mikä kattaa noin 2/3 fyysisen aktiivisuuden suosituksista.

Liikkuva aikuinen

Avustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista työelämään (Liikkuva työelämä), liikuntaneuvonnan käynnistämistä ja liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittämistä sekä työelämän ulkopuolella ja varusmiespalvelukseen siirtymässä olevien henkilöiden liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisäämistä.

Avustusta voidaan myöntää kunnille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille. 

Hakuaika alkaa 26.10.2022 ja päättyy 30.11.2022 klo 16.15.

Edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2023 talousarviossa. Aluehallintovirastot pyrkivät tekemään päätökset maaliskuun 2023 alkuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Lue lisää opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠