Liikunnan aluejärjestöjen toiminta tavoitti lukuisia ihmisiä ja yhteisöjä myös vuonna 2021!

13.6.2022

Liikunnan aluejärjestöjen infograafi vuodesta 2021. Graafin tärkeimmät asiat on kerrottu uutisen yhteydessä.
Liikunnan aluejärjestöjen infograafi vuodesta 2021.

Koronasta huolimatta Liikunnan aluejärjestöjen toiminta tavoitti lukuisia ihmisiä ja yhteisöjä myös vuonna 2021. Toimintatavat toki muuttuivat aiemmista: esimerkiksi verkkokoulutuksia, puhelinsparrauksia ja webinaareja toteutettiin entistä enemmän. Mutta tärkein asia, eli paikallistason liikunnan edistäminen, säilyi keskiössä myös vuonna 2021.

Olemme koostaneet vuoden 2021 tärkeimpiä lukuja infograafiin. Koko infograafin löydät alla olevasta PDF-tiedostosta. Olemme koostaneet graafin asiasisällön myös tämän uutisen yhteyteen. Löydät infograafin kirjoitetun sisällön PDF-tiedoston jälkeen.

Infograafin asiasisältö vuodesta 2021

Liikunnan aluejärjestöjen sydämen asiana on paikallistason liikunnan kehittäminen.

Maakunnallisesti toimivat 15 aluejärjestöä edistävät liikkumista tarjoamalla asiantuntija-, koulutus- ja kehittämispalvelua urheiluseuroille sekä muille liikkumista edistäville tahoille. Kohderyhminä ovat seuratoimijoiden lisäksi varhaiskasvattajat, opettajat, kuntien ja yritysten henkilökunnat.

Koronapandemia vaikutti livekohtaamisten määrään, mutta silti koulutus- ja tapaamismäärät säilyivät hyvällä tasolla vuonna 2021. Aluejärjestöt ovat aktiivisina toimijoina valtakunnallisissa ohjelmissa sekä alueellisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa. Vaikuttamistyöllä yhdessä toisten tahojen kanssa aluejärjestöt edistävät liikunnan kehittämistyön edellytyksiä.

Liikunnan aluejärjestöjen toiminnan pääkohtia ovat:

 • Vaikuttaminen
 • Verkostoituminen
 • Osaamisen lisääminen
 • Päivittäisen liikunnan lisääminen 
 • Tapahtumien ja leirien toteuttaminen

Aluejärjestöt lukuina vuonna 2021

Vuoden aikana järjestettiin 

 • 1 598 koulutustilaisuutta, joihin osallistui 34 100 henkilöä 
 • ja 5 225 sparraustilaisuutta, joihin osallistui 14 834 henkilöä. 

Erilaisia tilaisuuksia, eli tapahtumia, koulutuksia, sparrauksia ynnä muita vastaavia, järjestettiin yhteensä 11 443 kappaletta. Näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 186 956 henkilöä. 

Liikunnan aluejärjestöillä on yhteensä 2 613 jäsenyhteisöä. 

Liikunnan aluejärjestöjen liikevaihto oli yhteensä 13,9 miljoonaa euroa. Tuloista 28,1 prosenttia tuli opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksina. 

Poimintoja aluejärjestöjen toiminnasta

Lasten ja nuorten liikunta:

 • 65 eri verkostoa teemoissa: varhaiskasvatus, koulu ja harrastaminen sekä opiskelu.
 • Verkostoissa kohdattiin 2 969 ihmistä. 
 • Koulutettuja vertaisohjaajia oli yhteensä 160.

Seuratoiminta:

 • Tähtiseuroista 488 on jäseninä Liikunnan aluejärjestöissä.

Aikuisten terveysliikunta:

 • Liikuntaneuvonta- ja työelämäverkostoja on yhteensä 54 kappaletta.
 • Yli 140 työyhteisöä on mukana kehitystyössä eri puolilla Suomea.