Liikunnan aluejärjestöt ovat jakaneet 3292 kesätoiminnan avustusta nuorten kesätyöllistämiseen

2.6.2023

Seuroille jaettava avustus on suuruudeltaan 700 euroa/palkattava nuori. Avustuksen käyttöaikana on 1.4.-30.9.2023. Seurat palkkaavat nuoria pääasiassa erilaisiin kesäajan lasten ja nuorten liikunnan ohjaustehtäviin.  

Liikunnan aluejärjestöjen edelleen jakaman Seurojen kesätoiminta-avustuksen turvin eri lajien seurat eri puolilla Suomea saavat lisättyä ja kehitettyä lapsille ja nuorille suunnattua harrastus- ja kesätoimintaa. Nuoret saavat mielenkiintoisia ja monipuolisia kesätyömahdollisuuksia, pääsevät lisäämään osaamista ja kartuttamaan työkokemusta.

Seurojen kesätoiminta-avustuksen puitteissa liikunnan aluejärjestöt järjestävät myös osaamista lisääviä koulutuksia seuroille työnantajana toimimiseen liittyvissä teemoissa ja erityisesti kesätyöllistettäville nuorille liikunnan ohjaamisen teemoissa.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi haun perusteella Seurojen kesätoiminta-avustusta (erityisavustus) liikunnan aluejärjestöille jaettavaksi edelleen lasten ja nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen seuroissa.