TIEDOTE: Lasten ja nuorten liikunnan edistämisessä on tavoitettu vaikuttava määrä kohderyhmiä alueellisesti ja valtakunnallisesti liikunnan aluejärjestöjen toimesta

20.3.2024

Liikunnan aluejärjestöjen Lisää Liikettä- hanke jatkaa menestyksekästä työtään lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseksi niin omalla alueellamme kuin ympäri Suomea.

Valtakunnallinen opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Lisää Liikettä -hanke on saavuttanut vaikuttavia tuloksia viime hankekaudellaan lasten ja nuorten liikkeen lisäämisessä sekä varhaiskasvatus-, peruskoulu-, opiskelu- ja harrastushenkilöstön kouluttamisessa niin omassa maakunnassamme kuin valtakunnallisesti. Nykytilan arvioinnin pohjalta on saatu avaimia lähteä ratkomaan juuri sen tietyn päiväkodin tai oppilaitoksen haasteita.

Hankkeessa tehdään äärimmäisen tärkeää työtä huolehtien liikkumisen perusteista, pohjakunnon rakentamisesta ja positiivisen liikuntamotivaation luomisessa heti lapsesta alkaen. Liikunta on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia, jolla pystytään ehkäisemään monia psyykkisen ja fyysisen puolen ongelmia. Positiivinen suhtautuminen liikkumiseen on hyvä juurruttaa heti taaperosta alkaen. Hankkeen lasten ja nuorten liikunnan kehittäjät ympäri maakuntia ovat päässeet edistämään tärkeää asiaa ja hyvällä vastaanotolla. Nykypäivän varhaiskasvattajilla, koulujen ja oppilaitosten henkilöstöllä ovat kädet täynnä työtä, joten liikkeen lisäämisen asiantuntijoiden tuoma lisäarvo ja ammattitaito on ollut tervetullut lisä lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle henkilöstölle. Uudet ideat liikuttamiseen, erilaiset lähestymistavat ja positiivisen liikuntamotivaation lisääminen asiantuntevasti ovat edesauttaneet kovasti positiivisemman, matalan kynnyksen liikkumisilmapiirin luomista.

-Liikunnan aluejärjestöt ovat opetus- ja kulttuuriministeriön tuella “jalkauttaneet” huikeilla tuloksilla Liikkuvat -kokonaisuutta. Yli 90 % Suomen kunnista on mukana Liikkuva varhaiskasvatus-ohjelmassa ja 80 % Liikkuva koulu -ohjelmassa. Yhdessä kumppaniemme kanssa olemme luomassa uutta liikunnallista kulttuuriperintöä maahamme, toteaa aluejärjestöjen yhteishanketta hallinnoivan Hämeen Liikunnan ja Urheilun aluejohtaja Ari Koskinen ylpeänä.

Päiväkodeissa on seikkaillut hankkeen tuottama huippusuosion saanut Jekku-jänö hauskoine loruineen ja liikunnallisine tehtävineen. Jekun kanssa liikunnallisia seikkailuja on voinut toteuttaa ympäri vuoden, mutta viikolla 41 on jo vakiintunut virallinen Jekku-jänön seikkailuviikko, jossa varhaiskasvatusikäiset lapset saavat päivittäin liikunnallisia ja hauskoja tehtäviä. Hankekauden aikana on Jekku- jänön seikkaillessa varhaiskasvatuksessa tavoitettu yli 60.000 lasta ja 14.486 varhaiskasvattajaa. Jekku-jänö onkin saanut niin suuren suosion, että se päätettiin rekisteröidä tavaramerkiksi.

Aktiivisemman välituntiliikkumisen edistämiseen on koulutettu perusasteen oppilaita välituntiliikunnanohjaajiksi Vamos Välkälle! -koulutuksessa. Oppilaiden keskuudessa on ollut varsin innostunut vastaanotto, kun omat koulutoverit ovat ohjanneet välitunneilla liikunnallisia haasteita. Välitunneista on tullut entistäkin hauskempia. Vamos Välkälle! - koulutuksessa on peruskouluissa tavoitettu 2.315 koululaista. Puolestaan toisen asteen oppilaitoksissa on pyritty Sumeneeko ajatus? – Liike Freesaa! -toimintapäivissä tehostamaan liikkeen lisäämisellä opiskelun tehoa; parantamalla keskittymis- ja oppimiskykyä, tauottamalla opiskelua ja kannustamalla lisäämään fyysistä aktiivisuutta opintojen ohessa. Sumeneeko ajatus? – Liike freesaa! -toimintapäivissä on tavoitettu 5.367 opiskelijaa ja 1.280 opettajaa ympäri Suomea. Lisäksi Lisää Liikettä-hankkeen puitteissa on tuotettu lukuisa määrä muita koulutuksia, sparrauksia ja webinaareja henkilöstöjen ammattitaidon kehittämiseksi. Hanke on järjestänyt 216 verkostotilaisuutta, 1544 kehittämis- ja sparraustilaisuutta sekä 118 tilaisuutta perheille, joissa on tavoitettu yli 30.000 osallistujaa. 

- Liikunnan aluejärjestöjen lasten ja nuorten liikunnan kehittäjät ovat olennainen voimavara liikunnan edistämisessä eri puolilla Suomea. Lisää liikettä -hankkeen toiminnoissa kohdataan kasvotusten opetushenkilöstöä ja osaksi myös lapsia ja nuoria, mikä tekee heidän työstään merkityksellistä ja arvokasta. Olen erittäin tyytyväinen Lisää liikettä -hankkeen viime hankekauden tuloksiin ja kentältä tulleeseen palautteeseen. Koen, että yhdessä tekeminen ja vastuun jakaminen on antanut uutta virtaa meidän tekemiselle ja ”lanut” tekevätkin työtään isolla sydämellä, hehkuttaa Lisää Liikettä – hankkeen hankepäällikkö Kirsi Martinmäki.

Lisää Liikettä- hanke sai jatkoa ja uusi hankekausi starttasi käyntiin täydellä tohinalla 1.3.2024. Hankkeessa jatketaan lasten ja nuorten liikunnan edistämistä sekä parhaimpien käytäntöjen levittämistä ympäri Suomen. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen 15 liikunnan aluejärjestöä. Mikäli alueemme päiväkodit ja oppilaitokset haluavat mukaan hankkeen koulutuksiin tai sparrauksiin, se onnistuu ottamalla yhteyttä oman alueen liikunnan aluejärjestön lasten ja nuorten liikunnan kehittäjään.

Lisätiedot:
Hankepäällikkö
Lisää Liikettä -hanke, Liikunnan aluejärjestöt
Kirsi Martinmäki 
040 740 3849
kirsi.martinmaki@plu.fi