Yli 850 ohjaajaa ja valmentajaa osallistui Lasten Liike -koulutukseen vuonna 2022

6.4.2023

Lasten Liike -koulutukset ovat osa Lasten Liike -toimintamallia, jolla halutaan lisätä kaikkien lasten mahdollisuuksia osallistua laadukkaaseen liikuntaharrastustoimintaan. Kouluttamisesta vastaavat liikunnan aluejärjestöt. Kaikki koulutuksen käyneiden ohjaajien ryhmät saavat käyttää Lasten Liike -tunnusta oman toiminnan markkinoinnissa.

Lasten Liike -koulutuksia järjestettiin ahkerasti ympäri Suomea viime vuoden aikana. Liikunnan aluejärjestöt järjestivät lähes 80 koulutusta ja koulutettujen määrä nousi lähes 870:een. Samalla suuri määrä uusia ohjaajia ja seuroja sai luvan käyttää Lasten Liike -laatumerkkiä. Lasten Liikkeen laatumerkki viestii perheille ja kuntalaisille siitä, että toimintaan voi tulla mukaan vaikkei lapsi olisi aiemmin harrastanut liikuntaa. Se on myös merkki koulutetusta ohjaajasta.

Osaava ohjaaja sytyttää liikkumisen ja harrastamisen kipinän

Ohjaajat vaikuttavat todella monen lapsen elämään. He voivat innostaa ohjausuransa aikana suuren määrän lapsia mukaan liikunnalliseen harrastustoimintaan. Ohjaajien kouluttaminen on siis todella merkityksellistä – parhaimmillaan koulutusten opit vaikuttavat useiden satojen lasten elämään.

– Ohjaajien kouluttaminen on tärkeää. Ilo ja innostus liikunnallista harrastustoimintaa kohtaan lisääntyy, kun ohjaajat osaavat huomioida lasten toiveet ja tarpeet paremmin. Liikunnan aluejärjestöjen hieno koulutustulos Lasten Liike -koulutusten osalta vahvistaa varmasti paikallisten tahojen osaamista kaikille avoimen liikunnallisen harrastustoiminnan järjestämisessä, iloitsee Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla.

Liikunnan aluejärjestöt vauhdittavat osaamisen lisäämistä ympäri Suomen

Liikunnan aluejärjestöt toimivat viidentoista aluejärjestön voimin eri puolella Suomea. Niiden perustehtävä on suomalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla. Ne myös vastaavat mm. Suomen Olympiakomitean Lasten Liike -koulutusten järjestämisestä.

-Lasten Liike -koulutukset vahvistavat koulutustarjontaamme ja tarjoavat mahdollisuuden ohjaajiksi aikoville tai jo ohjaustoiminnassa oleville saada työkaluja lasten ja nuorten käytännön liikunnan ohjaamiseen. Koulutusta järjestetään ympäri Suomea, joten koulutus tuodaan lähelle toimijoita, kertoo Lisää liikettä -hankkeen hankepäällikkö Kirsi Martinmäki. Hän toimii liikunnan aluejärjestöjen yhteisenä hanketyöntekijänä.

Lasten Liike -koulutuksesta ohjaajat saavat erinomaiset perustiedot sekä vinkkejä ohjaustunnin toteuttamiseen. Koulutuksessa painottuvat myös motoriset perustaidot, tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä sosiaaliset taidot. Keskustelua käydään myös mm. kaikille avoimesta toiminnasta ja sen mahdollistamisesta.

-Me haluamme osaltamme lisätä ohjaajien osaamista kaikille avoimesta toimintakulttuurista. Ohjaajat osaavat ohjata lapsia tasapuolisesti huolimatta heidän osaamisestaan, taustastaan, iästään, sukupuolesta, ihonväristään tai muusta ulkoisesta tekijästä. Laadukas ohjaustoiminta luo turvallisen ja innostavan ilmapiirin lapselle, painottaa Martinmäki ja jatkaa: Lasten liikunnassa tulisi aina korostua iloinen tekeminen, jossa jokaisen lapsen pitäisi saada onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä. Osaavat ohjaajat tuovat ilon ja innostuksen lapsen harrastukseen.

Lasten Liike – lisää kaikille avoimia harrastuksia

Lasten Liike -koulutus antaa ohjaajalle perustiedot kaikille avoimen liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutusvaihtoehtoja on kaksi, jotta jokainen osallistuja voi valita itselleen sopivamman: Aloittelevien ja nuorten ohjaajien koulutuksessa lähdetään siitä, ettei osallistujilla ole lainkaan tai vain vähän ohjauskokemusta. Kokeneemmille on tarjolla koulutuskokonaisuus, joka syventää tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta.

Vuoden 2023 Lasten Liike -koulutukset ovat jo käynnissä. Tulevat koulutukset löytyvät liikunnan aluejärjestöjen sivuilta ja tarkennuksia voi kysyä oman alueen lasten ja nuorten toiminnan vastaavilta. Lasten Liike -koulutuksia järjestetään myös tilauskoulutuksina ja niitä voi hyödyntää mm. harrastamisen Suomen mallin, seurojen ja yhdistysten ohjaajille.

Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaari 25.-26.4.2023

Lasten Liike esittäytyy keväällä 2023 myös Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaarissa Lahdessa. Työpaja pohjautuu liikunnallisuuden palapeliin ja osallistujat saavat vinkkejä alakouluikäisten liikkumistaitojen opettamiseen. Työpajan keskiössä ovat motoriset perustaidot sekä liikkumisen ja pelaamisen perusteiden kehittäminen.

Tervetuloa mukaan!