Arto Laukkanen

yliopiston lehtori, dosentti, Jyväskylän yliopisto.

"Olen yliopistonlehtori ja lasten liikuntakasvatuksen ja liikuntaa edistävän vuorovaikutuksen dosentti, jolle lasten liikkumisen perustaitojen oppimisen ja liikuntamotivaation edistäminen ovat keskeisiä tavoitteita työssä. Tutkija-opettajauran ohella olen toiminut mm. lasten liikunnan ammattitutkintokouluttajana, joista on kertynyt tietotaitoa ja ymmärrystä varhaiskasvattajien kohtaamista haasteista ja mahdollisuuksista liikuntakasvatuksessa. Parhaillaan johdan maantieteellisesti edustavaa lapsiperheiden liikuntatottumusten pitkittäisseurantatutkimusta, Taitureita. Pyrin jalkauttamaan tutkittua tietoa kansallisten Liikkuva varhaiskasvatus sekä Liikkuva perhe -ohjelmien kautta."

Arto Laukkasen 24.1.2024 webinaariluennon aiheena on:
Kestävän liikuntainnostuksen juurilla
Miten innostaa lapsia kestävästi liikuntataitojen oppimiseen? Entä miten liikuntainnostus voi valua vakasta lapsen mukana kotiin? Puheenvuorossa avataan lapsen sisäisen liikuntamotivaation tukemisen kannalta keskeisiä varhaiskasvattajan toimintatapoja sekä keinoja osallistaa vanhempia lapsen liikuntakasvatukseen.