Harrastamisen Suomen mallilla liikkumissuositukset käyttöön -webinaari 14.9.2021 klo. 13.00-15.00

11.8.2021

Miten harrastamisen Suomen mallin mahdollistamalla ohjatulla liikunnalla tuetaan lasten ja nuorten liikkumissuositusten käytännön toteuttamista? Kuinka varmistetaan, että toiminta tavoittaa yhä useamman lapsen? Mitkä tekijät painottuvat laadukkaassa harrastustoiminnassa? Kuinka kunnassa arvioidaan ja kehitetään harrastustoimintaa jatkuvasti?

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät maksuttoman Harrastamisen Suomen mallilla liikkumissuositukset käytäntöön -webinaarin 14.9.2021 klo 13.00–15.00

 

Ohjelma:

13:00 Tervetuloa: Kirsi Martinmäki, Liikunnan aluejärjestöt, Lisää liikettä -hankepäällikkö,
          Tarja Vartiainen, Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen koordinaattori

13:10 Miten ohjattu liikunta tukee liikkumissuositusten tavoitteita?  Tommi Vasankari,                               UKK-instituutti, johtaja

13:40 Kuinka Harrastamisen Suomen mallilla lisää lasten liikkeen määrää, laatua ja                                 arvostusta?  Lasse Heiskanen, Etelä- Karjalan Liikunta ja Urheilu, lasten ja nuorten                             liikunnan kehittäjä

13:55 Tärkein tapahtuma on yksittäinen ohjattu harjoituskerta:  Samuli Pentinniemi,                                 luokanopettaja, Keski-Palokan koulu

14:10 Esimerkkejä: Ruokolahdella Harrastusryhmiin osallistuu paljon oppilaita 
          Anni Toivianen, hankekoordinaattori, Ruokolahden koulu

14:20 Nurmijärvellä on luotu harrastustoiminnan jatkuvan kehittämisen rakenne ja                                 ilmapiiri:  Mika Vänni, Liikkuva koulu -koordinaattori ja liikuntasuunnittelija, Nurmijärvi

14:30 Loppusanat: Kirsi Martinmäki

 

Kohderyhmä

- Kuntien nimeämät harrastamisen Suomen mallin yhdyshenkilöt

- Harrastustoimintaa järjestävien seurojen ja yhdistysten vastuuhenkilöt

- Harrastustoiminnan ohjaajat

- Muut asiasta kiinnostuneet

Ilmoittaudu linkistä>>>https://bit.ly/3gtliV9