Erasmus+Sport -ohjelma antaa liikuntaväelle mahdollisuuksia

11.10.2021

Vuoden vaihteessa alkanut uusi EU:n ohjelmakausi antaa liikuntaväelle uusia mahdollisuuksia uusien EU-ohjelmien myötä. Yksi mahdollisuus on kansainvälistymiseen kannnustava Erasmus+Sport -ohjelma - ja Suomessa sen yhteyspiste löytyy Opetushallituksesta.

Opetushallitus auttaa suomalaisia liikuntaorganisaatioita saamaan Erasmus+ Sport -rahoitusta. EU:n Erasmus+ -ohjelman Sport-toiminnosta tuetaan hankkeita, joihin esimerkiksi paikalliset urheiluseurat voivat osallistua.

  • Erasmus+ -ohjelman Sport-toiminnossa myönnetään vuosittain keskitetysti avustusta erikokoisille monikansallisille hankkeille, jotka koskettavat liikunta-alaa. Budjetti vuosille 2021-2027 on 470 M€.
  • Pienimmillään Erasmus+ Sport -hanke voi olla kahden eri maassa toimivan urheiluseuran yhteistyöprojekti, johon voi saada avustusta min. 30 000 euroa.
  • Erasmus+ Sport -avustusta voidaan myöntää hyvin erilaisille ja erikokoisille toimijoille myös liikuntasektorin ulkopuolella (oppilaitokset, yritykset, terveysjärjestöt yms.)
  • Avustuksen saaminen ei edellytä hakijalta omarahoitusta, ja myönnetystä avustuksesta maksetaan 70 % ennen hankekauden alkua.
  • Hakuaika on kerran vuodessa ja sijoittuu keväälle (maaliskuun loppu – toukokuun alku). Uuden hankkeen suunnittelu kannattaa aloittaa mielellään jo edellisen vuoden puolella.
  • Suomessa Opetushallitus antaa tukea ja neuvoa matalalla kynnyksellä kaikissa hankkeen vaiheissa. Opetushallitusta kannattaa lähestyä jo hankeidean hahmotteluvaiheessa. Opetushallituksen neuvonta maksutonta.
  • Vastaava asiantuntija Terhi Liintola, terhi.liintola@oph.fi, 0295 338 504

Mitä on Erasmus+ Sport -liikunnalle ja urheilulle | Opetushallitus (oph.fi)