Opintomatka Brysseliin avasi silmiä: EU vaikuttaa jokapäiväiseen liikunta- ja urheilutoimintaan

4.6.2018

Anneli Jäätteenmäki kertoi Europarlamentissa työstään sekä Europarlamentin roolista kokonaisuudessa.
Anneli Jäätteenmäki kertoi Europarlamentissa työstään sekä Europarlamentin roolista kokonaisuudessa.
Johanna Koponen Suomen pysyvässä EU Edustustosta avasi osallistujille sitä, miten koko lainsäädäntöapparaatti toimii ja miten Suomen kanta muodostetaan.
Johanna Koponen Suomen pysyvässä EU Edustustosta avasi osallistujille sitä, miten koko lainsäädäntöapparaatti toimii ja miten Suomen kanta muodostetaan.
Agata Dziarnowska EU Sport Unitista kertoi Erasmus+Sport -ohjelmasta sekä EU:n liikuntapolitiikan suuntaviivoista.
Agata Dziarnowska EU Sport Unitista kertoi Erasmus+Sport -ohjelmasta sekä EU:n liikuntapolitiikan suuntaviivoista.
Toisen päivän iltapäivä päätettiin EOC:n EU Officen kokoustiloissa.
Toisen päivän iltapäivä päätettiin EOC:n EU Officen kokoustiloissa.

Toukokuun lopussa Brysselissä vieraili 24 hengen ryhmä lajiliitoista, muista järjestöistä, urheiluopistoista, opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja kaupungeista EU-opintomatkalla. Matkan järjestivät Liikunnan aluejärjestöt yhdessä Olympiakomitean ja Opetushallituksen kanssa.

Tavoitteena ryhmällä oli hakea eväitä EU-rahoitukselle ja EU-vaikuttamiselle, ja tähän pyrittiin ”ison kuvan” hahmottamisen kautta. Tavoitteen mukaisesti ohjelmaan sisältyivät vierailut Europarlamenttiin, Suomen pysyvään EU-edustustoon, Euroopan Olympiakomitean EOC:n EU Officeen ja Helsingin EU Officeen.

EU:n isoa kuvaa lähdettiin piirtämään Europarlamentissa, missä MEP Anneli Jäätteenmäki kertoi työstänsä ja toi esille Europarlamentin roolin päätöksenteossa. Kokonaisuuden hahmottamista jatkettiin Europarlamentin vierailuyksikön infolla sekä vierailulla Suomen Pysyvään EU-edustustoon, missä erityisasiantuntija Johanna Koponen kertoi selkeässä esityksessään Suomen valtion (ja erityisesti OKM:n) kannanmuodostuksesta.

”EU-päätökset vaikuttavat suoraan ja välillisesti myös suomalaiseen liikunta- ja urheilukenttään”, kuulivat ryhmäläiset seuraavaksi Euroopan Olympiakomitean EOC EU Officen varajohtaja Heidi Pekkolalta. Hän kertoi käytännön esimerkkejä pikaluistelusta (ISU-case) ja koripallosta (FIBA-case), joiden vaikutus kansainvälisiin liittoihin ja niiden kautta myös kansalliseen toimintaan on merkittävä. Lisäksi hän kertoi yhdessä EU Sport Unitin Policy Officer Agata Dziarnowskan kanssa Erasmus+Sport -ohjelman mahdollisuuksista hyvin käytännönläheisellä tavalla. EU komission urheiluyksikön Dziarnowska esitteli myös yleisemmin EU:n liikuntapolitiikkaa nyt ja tulevaisuuden suunnitelmia.

EU-politiikan linjauksia toteutetaan EU-rahoitusten kautta. Tulevana vuonna 2019 yksin Erasmus+Sport -ohjelman kautta liikunnan ja urheilun teemojen kehittämisprojekteihin on jaossa reilusti yli 40 M€ ja vuonna 2020 yli 60M€.

Kahden päivän vierailuohjelmaan sisältyivät vielä Veikkauksen edunvälittäjien etua edistävän Petri Lahesmaan tapaaminen sekä Helsingin EU Officen johtajan Krista Taipaleen innostavat esitykset, mitkä viimeistelivät kokonaiskuvan hahmottamista.

Mitä matkasta jäi sitten käteen? Useampi opintomatkalainen totesi jälkikäteen, että ymmärrys EU:n toiminnasta ja Brysselistä syventyi, enää se ei ole ”vain paikka keskellä Eurooppaa”. Lisäksi useampi osallistuja ilmoitti, että hakee jatkossa EU-projektirahoitusta oman organisaation strategian toteutukseen.

 

Lisätietoja:

Olympiakomitean nettisivuilta http://www.olympiakomitea.fi/eu ja Liikunnan aluejärjestöjen nettisivuilta http://www.liikunnanaluejarjestot.fi/EU-hanketoiminta

Liikunnan aluejärjestöjen erityisasiantuntija Timo Hämäläinen, timo.hamalainen@plu.fi

Olympiakomitean erityisasiantuntija Ilmari Nalbantoglu, ilmari.nalbantoglu@olympiakomitea.fi

Opetushallituksen vastaava asiantuntija, Erasmus+Sport -ohjelma, terhi.liintola@oph.fi