Lupaava alku yhteistyön tiivistykselle: lajiliitot ja Liikunnan aluejärjestöt 27.2.2019

7.3.2019

Lajiliittojohtajat ja aluejohtajat kokoontuivat Taitotalossa Helsingissä keskiviikkona 27.2.2019 klo 9-12 keskustelemaan yhteistyön konkreettisesta kehittämisestä. Mukana keskusteluissa oli myös Olympiakomitean edustus. Tavoitteena oli ison yhteisen tavoitteen/yhteisten tavoitteiden hakeminen, yhteisen ymmärryksen lisääminen tekemisen sisällöistä ja toimintatavoista ja jatkoprosessin hahmottaminen.

Aamupäivän aikana löytyi yhteinen näkemys tilaisuuteen osallistuneiden kesken painopisteistä ja jatkoaskeleista. Tilaisuuden päätteeksi yleistuntuma osallistujilla oli, että tämä oli hyvä alku.

 

Alla on tiivistelmä konkreettisista jatkoaskeleista:

 

1. Ymmärtämisen lisääminen toisten (lajiliitot, alueet) tekemisestä, että jatkossa osataan hyödyntää parhaalla tavalla toisten työtä. Näillä asioilla lähdetään aluksi liikkeelle:

 • Tj-infoihin otetaan yksi uusi toimintasisältö: alue-esittely(t) jatkossa yksi osa tj-infokokonaisuutta. Toisaalta myös lajiliittojen lyhyet esittelyt vastaavalla tavalla lisäävät ymmärrystä niin alueiden ja lajiliittojen kuin lajiliittojen (muiden järjestöjen) kesken.
 • Verkostotapaamiset jatkossa samalla ryhmityksellä: lajiliittojohtajat (myös muut järjestöt) ja aluejohtajat.
  • Vastuu näiden tilaisuuksien koordinoimisesta on Olympiakomitealla.

2. Seuratoiminta

 • Seurakehittäjillä on hyvä ja toimiva kolmikantayhteistyö seuratoimintaan liittyen. Tätä kolmikantatyötä tulee jatkaa aktiivisesti sen eri osa-alueilla.  Seuratoiminta on keskeinen yhteistyön osa-alue, ja seurakehittäjille viestitään tämän tilaisuuden yhteistyöhön kannustavat ajatukset.
  • Vastuu tämän yhteistyön viestimisestä on lajiliittojohtajilla, aluejohtajilla ja Olympiakomitean vastuullisilla.

3. Vaikuttaminen

 • Liikunnan aluejärjestöjen, lajiliittojen ja Olympiakomitean pitää vaikuttaa yhdessä kuntatasolla, maakuntatasolla ja valtakunnan tasolla. Yhdessä voimme vaikuttaa, mutta yksittäisinä toimijoina emme saa vaikuttavuutta aikaan. Vain yhtenäinen liike saa aikaan sen minkä haluaa.
  • Vastuu tämän yhteistyön käynnistämisestä esim. ”Yhteisen julkilausuman kautta” (ks. viestintä alla) on Olympiakomitealla. 

4. Läpileikkaavana toimintatapana viestintä

 • Sisältää erilaisia toimintoja ja välineitä. 
  • Digitaalisuuden hyödyntäminen: avoimuus ja yhteinen alusta
 • Yhteinen julkilausuma ja viestintä eteenpäin: sisältönä mm. Liikuntapoliittinen selonteko (sen edistäminen) ja seuratoiminnan nostaminen

5. Seuranta ja arviointi on luontevana osana prosessia