Nuorten kesätyöllistämistuki 2022.

18.3.2022

Liikunnan aluejärjestöt ovat hakeneet ja saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä seuroille edelleen jaettavaa nuorten kesätyöllistämisen tukea. Nuorten työllistämisellä lisätään lasten ja nuorten harrastus- ja kesätoimintaa seuroissa.

Tuen käyttöaikana on 1.5.-30.9.2022. Aluejärjestöt infoavat mm. nettisivuillaan seuroille tuen hakemisesta ja hakuajasta. Tukihaun lisäksi aluejärjestöt järjestävät tuen tiimoilta työnantajana toimimiseen ja ohjaamiseen liittyviä koulutuksia. 

Lisätietoja nuorten kesätyöllistämistuesta saat oman alueesi liikunnan aluejärjestön seurakehittäjältä.